Projektová činnost ve výstavbě

Naše firma se zabývá inženýrskou činností ve výstavbě:

  • Zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí
  • Zastupování při jednáních na úřadech
  • Zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby
  • Poradenskou a konzultační činnost při přípravě a realizaci stavby

Dále zajišťujeme projektování pozemních staveb:

  • Pasporty stávajících staveb
  • Dokumentace k odstranění staveb – demolicím
  • Projekty pro územní a stavební řízení
  • Projekty pro ohlášení stavby